Likovne radionice

Program se odvija kontinuirano od rujna do lipnja (tokom školske godine) u grupama za skupine predškolskog uzrasta, školskog uzrasta  i odraslih sa ciljem podržavanja i poticanja spontanog stvaralaštva te individualnih sposobnosti u likovnoj umjetnosti i kreativnosti. Program je prilagođen pojedinom uzrastu uz primjenu individualiziranog pristupa.    
Likovne radionice pomažu polaznicima da razvijaju kreativan izražaj, maštu i snalažljivost u rješavanju zadataka crtanjem, slikanjem, plastičnim oblikovanjem te kombiniranim tehnikama.
 
ZADACI PROGRAMA su usvajanje rada likovno tehničkim sredstvima i likovno - kreativnim tehnikama, upoznavanje sa likovnom terminologijom, vrijednostima kulturne baštine kao i sa kapitalnim djelima svjetske umjetnosti. Program aktivira i razvija psihofizičke funkcije, osjete vida, dodira, motorike i izražavanje misaone slike, razvijanje tolerancije i poštovanja prema različitostima, promoviranje vrlina i vrijednosti osobnosti te podizanje svjesnosti o vrijednosti kulturne i likovne edukacije.
 
DRUŽENJE polaznika radionica sa ciljem likovnog i kreativnog izražavanja ostvaruje pripadnost grupi istomišljenika te interesnih sfera.
GRUPNI RAD -ostvaruje usporedbe potrebne za napredak, socijalizaciju sličnih dobnih skupina te međusobni interaktivni i edukativni poticaj.
IZLOŽBE - radova polaznika radionica organiziraju se dva puta godišnje. One ostvaruju individualan razvoj osjećaja osobne vrijednosti autora te poticaj na daljnji rad i trud.
HUMANITARNE AKCIJE - Sudjelovanje u humanitarnim projektima je dragovoljno a ostvaruje usvajanje moralnih vrijednosti te vrijedno ulaganje u sebe.
 
Sinteza raznih vrsta umjetnosti – likovne, kreativne i primjenjene , omogućuje sadržajima i različitim mogućim pristupima dovoljno široko područje za  poticanje i  obogaćivanje cjelokupnog razvoja, optimalno i integrativno  angažirajući sve razvojne mogućnosti i sposobnosti pojedinca.
 
Osim kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, projekt polaznicima ostvaruje motorički razvoj, socio - emotivni razvoj, spoznajni razvoj, razvoj komunikacije te otkrivanje, promišljanje, istraživanje kreativnih snaga
 
Program Likovnih radionica odobren je od MZOS i Agencije za odgoj i obrazovanje.
Mjesto održavanja radionica
Trnsko 34a - MO Trnsko
 
Raspored radionica
LIKOVNA IGRAONICA
Za predškolski uzrast:
PONEDJELJAK 17:30 - 18:15h
LIKOVNA RADIONICA
Za djecu
PONEDJELJAK 18:30 - 19:15h
Za odrasle
ČETVRTAK 18:30 - 20:00h