Kreativne radionice

Svojom integrativnom primjenom, omogućava razvoj poželjnih  kompetencija u socijalnim odnosima, primjeni znanja i konstrukciji novih znanja, kreaciji novih vrijednosti, osnaživanju vrijednosti ručnog rada te očuvanju tradicijskih i autohtonih rukotvorina.

   
Primarna je zadaća poticati optimalni cjeloviti razvoj akcentom na kreativnom razvoju kroz:
 
Stvaranje pozitivnog odnosa prema umjetnosti, razvoj osjećaja za lijepo i plemenito,  osnovnog ukusa i estetike u cjelini, taktilne, vizualne i auditivne osjetljivosti
Razvoj likovne komunikacije i izražavanja, interpretacija doživljaja kreativnih tehnika, očuvanje vrijednosti kulturne baštine, tradicije i rukotvorina, usvajanje i vlastita interpretacija umjetničkih sadržaja.
Razvoj komunikacije i interakcije a posebno kooperacije, osjećaja za druge i empatiju, razvoj osjećaja zajedništva, suradnje, pomaganja i njegovanja prijateljstva.
GRUPNI RAD -ostvaruje usporedbe potrebne za napredak, socijalizaciju različitih dobnih skupina te međusobni interaktivni i edukativni poticaj.
 
Sinteza raznih vrsta umjetnosti – likovne, kreativne i primjenjene , omogućuje sadržajima i različitim mogućim pristupima dovoljno široko područje za  poticanje i  obogaćivanje cjelokupnog razvoja, optimalno i integrativno  angažirajući sve razvojne mogućnosti i sposobnosti pojedinca.
 
Osim kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, projekt polaznicima ostvaruje motorički razvoj, socio - emotivni razvoj, spoznajni razvoj, razvoj komunikacije te otkrivanje, promišljanje, istraživanje kreativnih snaga.
 
Program Kreativnih radionica odobren je od MZOS i Agencije za odgoj i obrazovanje.
Mjesto održavanja radionica
Trnsko 34a - MO Trnsko
 
Raspored radionica
Kreativne radionice održavaju se uz predhodnu najavu:
ČETVRTKOM 18:00 - 20:00h
SUBOTOM 17:00 - 18:30h
 
NAJAVA radionice
Trenutno nema najave radionice
 
 
»Prijava za radionicu«